Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο- ρωνοϊού COVID-19.

03/11/2020 09:41  -  1 αναγνώσεις

Δημοσιεύτηκε η υπ αριθμό. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863 ΦΕΚ Β΄4829/02-11-2020 Κ.Υ.Α με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-ρωνοϊού COVID-19».