ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

18/08/2020 10:15  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ    ΣΗΤΕΙΑΣ                                       ΗΜΕΡ. :  18-08-2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                      ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:   5752

 

Σας καλούμε σε έκτακτη δια περιφοράς  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την  Τρίτη   18  Αυγούστου  2020  και από ώρα  10:00  έως 15.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 ν.3852/2010 & του άρθρ.  184 ν. 4623/2019, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π.- ΦΕΚ 55/20 τ.Α., και της υπ’ αριθ. 40/20930/31-3-2020 εγκυκλίου  ΥΠ.ΕΣ. για τη λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος.

       « Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021»

  • Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν την ψήφο τους έως τη λήξη της συνεδρίασης (18/8/2020 ώρα 15:00)  θεωρούνται απόντα.
  • Παρακαλείσθε​​ να μας ενημερώσετε για την ψήφο σας, στο email :  Vlahaki@sitia.gr.

 

 

 

                                                                          Ο  Πρόεδρος

 

 

                                                                    Μακρυνάκης   Νικόλαος