ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

16/04/2020 12:05  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ    ΣΗΤΕΙΑΣ                                                   ΗΜΕΡ. : 16/04/2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                       ΑΡ.  ΠΡΩΤ. : 2267

Αρχεία