5/8/2020 Επιμερισμός του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών, σε περιοχές ΑΠΕ

05/08/2020 11:34  -  1 αναγνώσεις

Ανακοίνωση σχετικά με την απόφαση επιμερισμού του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών, σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε.