5/6/2020 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

05/06/2020 10:48  -  1 αναγνώσεις

  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        

     ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                      

Δ Η Μ Ο Σ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ                                      

       * * * * * * * * *                                     

 Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ

                                                                                      

                                                                       Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

                                                   με αφορμή την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος

 

Η προστασία του περιβάλλοντος, η ανάγκη για βιώσιμες πόλεις και η δημιουργία προϋποθέσεων για ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, είναι υποχρέωση και ευθύνη όλων μας.

Η επίδειξη αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής αναπτύσσει το σεβασμό και την ενσυναίσθηση και αποτρέπει ανθρώπινες δραστηριότητες καταστροφής των φυσικών πόρων, που υποθηκεύουν το μέλλον του πλανήτη.

Η περίοδος της καραντίνας, παρά τη σύντομη διάρκειά της, αποτύπωσε με τον καλύτερο τρόπο την επαναφορά των ισορροπιών στη φύση και το ανθρωπογενές περιβάλλον.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους, περιστασιακά ή σε καθημερινή βάση, έχουν κάνει τρόπο ζωής τη φροντίδα του περιβάλλοντος, που συνεπικουρούν και συμβάλλουν στις προσπάθειές μας για βιώσιμες πόλεις και χωριά.

Καθαρό νερό, καθαρός αέρας, καθαρές θάλασσες είναι η σημαντικότερη παρακαταθήκη για τις νεότερες γενιές.