ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

24/12/2019 12:49  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                            ΗΜΕΡ.:24-12-2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                  ΑΡ. ΠΡΩΤ.:9459

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την  Δευτέρα  30   Δεκεμβρίου  2019  και ώρα  9:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1. Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του πρ/σμού του Δήμου  οικ. έτους 2019.

 

2. Έγκριση  πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών (αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την ανάθεση της προμήθειας «Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων Δήμου Σητείας & των  Νομικών του Προσώπων έτους 2020-2021».

 

3. Λήψη απόφασης  για την άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της με αριθ. 262/2019   απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Χανίων.

 

4. Λήψη απόφασης περί   απαλλαγής  υπολόγων διαχειριστών της παγίας προκαταβολής των  κοινοτήτων Δήμου  Σητείας.

 

5. Έγκριση απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ, για  αναμόρφωση του πρ/σμού του, οικ. έτους 2019.

 

6. Έγκριση πρ/σμού  και Ο.Π.Δ. οικ. έτους 2020, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ».   

 

7. Έγκριση απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την  επωνυμία  « Δ.Ο.Κ.Α.Σ. » για  αναμόρφωση του πρ/σμού του, οικ. έτους 2019.

 

8.  Έγκριση πρ/σμού  και Ο.Π.Δ. έτους 2020, του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την  επωνυμία  « Δ.Ο.Κ.Α.Σ. ».   

                                                                                  

                                                                              Ο  Πρόεδρος

 

                                                                           Μακρυνάκης   Νικόλαος