ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

13/12/2019 14:49  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                                    ΗΜΕΡ. :  13-12-2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                        ΑΡ. ΠΡΩΤ. :  9232

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την  Τρίτη   17   Δεκεμβρίου  2019  και ώρα 15:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1. Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του πρ/σμού του Δήμου  οικ. έτους 2019.

 

2. Λήψη απόφασης  περί   απαλλαγής των  υπολόγων διαχειριστών της παγίας  προκαταβολής των  κοινοτήτων Δήμου  Σητείας.

 

3. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας  και αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων   προμηθειών για το έτος 2020.

 

4. Συγκρότηση επιτροπής  αξιολόγησης ενστάσεων δημοσίων συμβάσεων προμηθειών  και παροχής γενικών υπηρεσιών.

 

 

 

                                                                               Ο  Πρόεδρος

 

                                                                           Μακρυνάκης   Νικόλαος