ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

21/12/2020 10:23  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ                                             ΗΜΕΡ. : 21-12-2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                             ΑΡ. ΠΡΩΤ.:10324

Αρχεία