ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

28/11/2019 14:38  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ    ΣΗΤΕΙΑΣ                                               ΗΜΕΡ.: 28-11-2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                     ΑΡ. ΠΡΩΤ.:8863

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την  Δευτέρα  2   Δεκεμβρίου  2019  και ώρα 12:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1.  Διαμόρφωση  του σχεδίου πρ/σμού  του Δήμου οικ. έτους  2020, έπειτα από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής   αυτοτέλειας των ΟΤΑ. - Κατάρτιση του Ολοκληρωμένου  Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) – Στοχοθεσία  οικ. έτους 2020.

2.  Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης  προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

 

3. Έγκριση 1ου & 2ου  πρακτικού της Επιτροπής  Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού, για την ανάθεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ & ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ & ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 – 2021 ».

 

4. Καθορισμός των όρων για την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ Δ. ΣΗΤΕΙΑ.

 

5. Έγκριση κατεπείγοντος  για την προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής  οχημάτων  του Δήμου, για αντιμετώπιση έκτακτων ζημιών οχημάτων

 

6.  Έγκριση  μετακίνησης υπαλλήλων του Δήμου εκτός έδρας .

 

 

 

                                                                               Ο  Πρόεδρος

 

                                                                           Μακρυνάκης   Νικόλαος