20/7/2020 Ενημέρωση των πολιτών για την υποβολή αιτημάτων σχετικών με θέματα δημοτικού φωτισμού.

20/07/2020 12:24  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                                             Σητεία 20-7-2020                                                 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                    

                                                                       Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σητείας ενημερώνει τους πολίτες ότι, για την καλύτερη διεκπεραίωση και παρακολούθηση των αιτημάτων τους που αφορούν δημοτικό φωτισμό (επεκτάσεις, αποκαταστάσεις βλαβών, αντικατάσταση λαμπτήρων κ.λ.π.) θα πρέπει να καταθέτουν εγγράφως, με κάθε πρόσφορο μέσο, τα αιτήματά τους στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου.

Το κάθε αίτημα θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικά στοιχεία όπως σκαρίφημα ή απόσπασμα χάρτη από το google earth και αναλυτική περιγραφή, έτσι ώστε να προσδιορίζεται με ακρίβεια το σημείο της παρέμβασης.

Οι δημότες έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν τα αιτήματά τους  είτε προσωπικά, είτε μέσω των προέδρων των Κοινοτήτων του Δήμου.