20/20/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

20/10/2020 14:57  -  1 αναγνώσεις

Δ Η Μ Ο Σ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

                                                                                                 Σητεία 20-10-2020

 

                                                                                                           Προς

                                                                              τα  Μέλη της Δημοτικής  Επιτροπής Διαβούλευσης

                                                         

                                                                      Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

   

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου και ώρα 14:00 με τα παρακάτω θέματα :

  1. Γνωμοδότηση σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων έτους 2021.
  2. Διατύπωση γνώμης επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου, οικον. έτους 2021.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ. 48967 (ΦΕΚ 3162/Β΄/31-7-2020) η χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους είναι υποχρεωτική.

 

                                                                     Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

                                                                      Μεραμβελλιωτάκης Νίκος