ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

30/06/2020 15:01  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                 ΗΜΕΡ. :30-06-2020                

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                     ΑΡ. ΠΡΩΤ. :    4210

 

Αρχεία