ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

08/05/2020 15:05  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ    ΣΗΤΕΙΑΣ                                           ΗΜΕΡ. :  08/05/2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ. :    2617

Αρχεία