ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

13/01/2020 13:14  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ    ΣΗΤΕΙΑΣ                                                     ΗΜΕΡ. : 13-1-2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 169

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την  17η  του μηνός   Ιανουαρίου, έτους 2020,  ημέρα  Παρασκευή   και ώρα  15:00   στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1. Σύνταξη  έκθεσης εσόδων – εξόδων  Δ’ τριμήνου   πρ/σμού, οικ. έτους 2019.

 

2. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης  του διαγωνισμού, ως προς τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης,  για την για την ανάθεση της  προμήθειας « ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021».

 

3. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης  του διαγωνισμού, ως προς τον έλεγχο των δικαιολογητικών  συμμετοχής και την αξιολόγηση των Οικονομικών  Προσφορών,  για την εκτέλεση  έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ  ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ.

 

4. Έγκριση πρακτικών της  Επιτροπής  Διενέργειας  Πλειοδοτικών  Δημοπρασιών    για  την εκμίσθωση  δημοτικού ακινήτου.  Κατακύρωση   αποτελέσματος.

 

5. Έγκριση πρακτικών της  Επιτροπής  Διενέργειας  Μειοδοτικών  Δημοπρασιών    για  την μίσθωση  δημοτικών  ακινήτων.  Κατακύρωση  αποτελέσματος.

 

6. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη  έφεσης κατά της  με  αριθ. 152/2019  απόφασης  του Ειρηνοδικείου Σητείας.

 

7. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού   και απαλλαγή υπόλογου   Διαχειριστή  χρηματικού  εντάλματος  προπληρωμής.

 

 

 

                                                                                 

                                                                              Ο  Πρόεδρος

 

                                                                           Μακρυνάκης   Νικόλαος