ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

30/04/2020 14:18  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ    ΣΗΤΕΙΑΣ                                             ΗΜΕΡ. : 30/04/2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                    ΑΡ.  ΠΡΩΤ.:    2463  

Αρχεία