ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

11/03/2020 10:46  -  1 αναγνώσεις

                                                                          Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ο Δήμος Σητείας, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης κατά του κορονοϊού και για λόγους δημόσιας υγιεινής και ασφάλειας, παρακαλεί τους πολίτες να επισκέπτονται τις υπηρεσίες του Δήμου μόνο για τη διεκπεραίωση επειγουσών και άκρως απαραίτητων υποθέσεων.

Παρακαλούνται επίσης οι πολίτες να τηρούν τους κανόνες ατομικής και συλλογικής υγιεινής και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.

  •  Αποφυγή επαφής με άτομα με συμπτωματολογία λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος.
  •  Αποφυγή όλων των μη απαραίτητων ταξιδιών, ιδιαίτερα σε περιοχές ή χώρες με επιβεβαιωμένη   

    μετάδοση του ιού στην κοινότητα.

  •  Εφαρμογή της υγιεινής των χεριών και αποφυγή επαφής των χεριών με το πρόσωπο (μάτια, μύτη,

   στόμα).

  •  Συμμόρφωση στη χρόνια φαρμακευτική αγωγή, που ενδεχομένως λαμβάνουν και στις οδηγίες των  

   θεραπόντων ιατρών.

  •  Αποφυγή χώρων συγχρωτισμού και εκδηλώσεων, εκτός αν είναι απαραίτητο.
  •  Άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων λοίμωξης του     

   αναπνευστικού συστήματος και ιατρική αξιολόγηση.

  •  Αποφυγή επισκέψεων σε νοσηλευόμενους ασθενείς.
  •  Αποφυγή επισκέψεων σε χώρους υπηρεσιών υγείας χωρίς σοβαρό λόγο.