ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

10/08/2020 10:15  -  1 αναγνώσεις

Δ Η Μ Ο Σ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ                                                                Σητεία   10/ 8 / 2020

 

                                                         Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Για διαδικαστικούς λόγους ανακαλείται η υπ’ αριθ. 5489/7-8-2020  διακήρυξη μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας μίσθωσης ιδιωτικού ακινήτου στη Σητεία για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων.

Εντός των επόμενων ημερών θα αναρτηθεί νεότερη διακήρυξη.