Προληπτική απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων, στην περιοχή Βάι Δήμου Σητείας

25/07/2023 14:33  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Υπενθυμίζουμε στους Δημότες και επισκέπτες ότι κατά τις ημέρες εκείνες της αντιπυρικής περιόδου 2023 που ο «Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς» της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας είναι κατηγορίας 4 (πολύ υψηλή) ή κατηγορίας 5 (κατάσταση συναγερμού) ισχύει η με αριθμ. πρωτ. 173261/29-5-2023 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου για την προληπτική απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων, σε περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση, όπως ορίζονται στις διατάξεις του Ν.998/1979 (Α ́ 289) της Π.Ε Λασιθίου μεταξύ των οποίων

και η περιοχή του Βάι Δήμου Σητείας κατά τις ώρες 22:00 έως και 06:00 της επομένης

 

Γ. Της ανωτέρω απαγόρευσης εξαιρούνται:
• τα οχήματα και το προσωπικό των κρατικών υπηρεσιών που εποπτεύουν την απαγόρευση κυκλοφορίας ή ασχολούνται με τη συντήρηση- καθαρισμό ή λοιπές εργασίες των παραπάνω αναφερόμενων περιοχών
• τα οχήματα και το προσωπικό των υπηρεσιών Ο.Τ.Α. (Α’ & Β’ βαθμού) που ασχολούνται με τη συντήρηση- καθαρισμό - λοιπές εργασίες ή αντιμετώπιση συμβάντων στις παραπάνω αναφερόμενες περιοχές
• τα πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές αυτές, αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους από και προς την κατοικία ή την εργασία τους, καθώς και
• τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που αποδεδειγμένα και μετά από σχετική συνεννόηση με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, εκτελούν χρέη επιτήρησης ή δασοπυρόσβεσης δασικών οικοσυστημάτων.

 

Επισυνάπτεται η σχετική Απόφαση και ο χάρτης της περιόχης απαγορέυσης για το ΒΑΙ Δήμου Σητείας