Ανακοίνωση Βεβαιώσεων Κτηματολογίου 20ετίας

08/02/2019 09:45  -  1 αναγνώσεις

Από το Δήμο Σητείας ύστερα και από  επαφή που είχαμε με τα γραφεία του Κτηματολογίου στη Σητεία ανακοινώνεται ότι:  δεν υπάρχει η  δυνατότητα χορήγησης στοιχείων  20ετίας με βάσει τα οποία να αποδεικνύεται η χρησικτησία ακινήτων τα οποία αρδεύονται προκειμένου να δηλωθούν  στο Κτηματολόγιο.

Παρακαλούνται οι δημότες να μην προσέρχονται  στα γραφεία μας  να ταλαιπωρούνται χωρίς λόγο.