Ανακοίνωση κτηνοτροφικών δηλώσεων 2019

18/04/2019 09:34  -  1 αναγνώσεις


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Σητεία      18-04-2019

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                               

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Π. Βαρθολομαίου 9                           

Ταχ. Κώδικας: 72300 ΣΗΤΕΙΑ                                

Τηλ.: 28433 40558-40523                                                                    

FAX: 28430 29243                     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

         Από το Δήμο Σητείας ανακοινώνεται ότι οι κτηνοτρόφοι του Δήμου  μπορούν να καταθέτουν την κτηνοτροφική τους δήλωση στη Δημοτική Ενότητα που ανήκουν για το έτος 2019, κατά το χρονικό διάστημα αποκλειστικά από 1 μέχρι και 31  Μαΐου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου.

Για την κατάθεση της κτηνοτροφικής δήλωσης απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1)  Κτηνοτροφική δήλωση συμπληρωμένη σε -3- (Τρία) αντίγραφα.         

2)  Τρείς (3) Φωτογραφίες. 

3) Τρείς (3) Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναγράφεται ο ακριβής αριθμός των κατεχόμενων ζώων, το είδος, το γένος και ο κωδικός αριθμός αυτών.                            

4)  Τρία (3) Αντίγραφα του μητρώου εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων.       

5) Αντίγραφα τίτλων κατοχής βοσκοτόπων ή αντίγραφα συμφωνητικών ενοικίασης βοσκοτόπων.                                   

6)  Άδεια βοσκής σε γεωργική ζώνη.                                                 

7)  Άδεια βοσκής σε δημοτικές ή δημόσιες εκτάσεις.  

        Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 28433 40523 -                                                                                  28433 40558.

 Από το Δήμο Σητείας.