ΚΕΠ - Πρόγραμμα του ΛΑΕ / ΟΠΕΚΑ 2020 για παροχή χρηματικών βοηθημάτων σε ασφαλισμένες στον Ε.Φ.Κ.Α. Αγροτών τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες

10/06/2020 11:27  -  1 αναγνώσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε το Πρόγραμμα του ΛΑΕ / ΟΠΕΚΑ 2020 για παροχή χρηματικών βοηθημάτων σε ασφαλισμένες στον Ε.Φ.Κ.Α. Αγροτών τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες. Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά τηλεφωνικά στα 2843340701, 2843340702, 2843340703 2843340704, 2843340705, 2843340707 και να υποβάλουν την αίτησή τους στο Κ.Ε.Π. αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση κατά το χρονικό διάστημα από 01/06/2020 έως και 25/06/2020.