ΚΕΠ - Πρόγραμμα του ΛΑΕ / ΟΠΕΚΑ 2020 για παροχή χρηματικών βοηθημάτων σε ασφαλισμένες στον Ε.Φ.Κ.Α. Αγροτών τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες

02/06/2020 09:40  -  1 αναγνώσεις

 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Κ.Ε.Π. 249 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 ΣΗΤΕΙΑ, Τ.Κ. 72300

ΤΗΛ: 2843340701-707

FAX: 2843029053

Ε-mail: d.siteias@kep.gov.gr

 

 

Σητεία, 01/06/2020

Αριθμ. Πρωτ.: Δ.Υ.

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:

 

 

Μ.Μ.Ε.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε το Πρόγραμμα του ΛΑΕ / ΟΠΕΚΑ 2020 για παροχή χρηματικών βοηθημάτων σε ασφαλισμένες στον Ε.Φ.Κ.Α. Αγροτών τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες. Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τον τρόπο υποβολής της αίτησής τους τηλεφωνικά στα 2843340701, 2843340702, 2843340703 2843340704, 2843340705, 2843340707 για το χρονικό διάστημα από 01/06/2020 έως και 25/06/2020.