ΚΕΠ - Πρόγραμμα του ΛΑΕ / ΟΠΕΚΑ 2020 για χορήγηση κουπονιών Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού, Εκδρομών, Εισιτηρίων Θεάτρου και βιβλίων

10/06/2020 11:24  -  1 αναγνώσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε το Πρόγραμμα του ΛΑΕ / ΟΠΕΚΑ 2020 για χορήγηση κουπονιών Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού, Εκδρομών, Εισιτηρίων Θεάτρου και βιβλίων. Οι ενδιαφερόμενοι, ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του Ε.Φ.Κ.Α. Αγροτών, μπορούν να υποβάλλουν, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση στο Κ.Ε.Π., αίτηση για συμμετοχή στα ανωτέρω προγράμματα για το χρονικό διάστημα από 01/06/2020 έως και 26/06/2020.