Κατ΄ εξαίρεση λειτουργία καταστημάτων την Κυριακή και τις αργίες κατά την τουριστική περίοδο στο Νομό Λασιθίου

22/03/2019 11:49  -  1 αναγνώσεις


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Σητεία           22-03-2019

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                               

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Π. Βαρθολομαίου 9                            

Ταχ. Κώδικας: 72300 ΣΗΤΕΙΑ                                

Τηλ.: 28433 40523                                                                    

FAX: 28430 29243              

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

     Δημοσιεύτηκε η υπ αριθμό 64260/19-03-2019 απόφαση της Αντιπεριφέρειας Λασιθίου  με θέμα «Κατ΄ εξαίρεση λειτουργία καταστημάτων την Κυριακή και τις αργίες κατά την τουριστική περίοδο στο Νομό Λασιθίου».

Σύμφωνα με αυτή:

     Κατά το διάστημα από 1η Απριλίου έως 15η Νοεμβρίου εκάστου έτους επιτρέπεται, κατά την τουριστική περίοδο, η κατ΄ εξαίρεση λειτουργία την Κυριακή και τις ημέρες αργίας, καταστημάτων που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση, σε περιοχές Δήμων του Νομού που είναι ανακηρυγμένοι ως τουριστικοί τόποι., κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 42 παρ. 1 του ν. 1892/1990. όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 46 παρ. 2 του ν. 2224/1994 ..

      Από την παραπάνω απόφαση εξαιρούνται τα εμπορικά καταστήματα που βρίσκονται στη χερσαία ζώνη Τουριστικών Λιμένων του Νομού, για τη λειτουργία των οποίων, τις συγκεκριμένες ημέρες, αρμόδια για την έκδοση σχετικής απόφασης υπηρεσία είναι ο φορέας διαχείρισης του Τουριστικού Λιμένα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 2224/94 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4179/13.

      Το ωράριο λειτουργίας των παραπάνω καταστημάτων για τις συγκεκριμένες ημέρες και κατά την συγκεκριμένη περίοδο ακολουθεί εκείνο των αναφερομένων στο άρθρο 42 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄) όπως ισχύει.

       Για το απασχολούμενο στις παραπάνω επιχειρήσεις προσωπικό ισχύουν οι σχετικές διατάξεις. Τα υπόλοιπα καταστήματα ως προς τη λειτουργία τους ακολουθούν την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Συνημμένα:  η 64260/19-03-2019 απόφαση.

 

 

 

Από το Δήμο

Αρχεία