Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων Δήμου Σητείας από 1/1/2019 έως 31/8/2019

13/09/2019 10:14  -  1 αναγνώσεις

Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων Δήμου Σητείας από 1/1/2019 έως 31/8/2019