Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων Δήμου Σητείας από 1/1/2020 έως 31/7/2020

13/08/2020 14:02  -  1 αναγνώσεις

Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων Δήμου Σητείας από 1/1/2020 έως 31/7/2020