Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων Δήμου Σητείας από 1/1/2019 έως 31/7/2019

14/08/2019 08:20  -  1 αναγνώσεις

Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων Δήμου Σητείας από 1/1/2019 έως 31/7/2019