Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων Δήμου Σητείας από 1/1/2020 έως 30/6/2020

14/07/2020 14:46  -  1 αναγνώσεις

Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων Δήμου Σητείας από 1/1/2020 έως 30/6/2020