Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων Δήμου Σητείας από 1/1/2019 έως 30/4/2019

15/05/2019 09:19  -  1 αναγνώσεις

Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων Δήμου Σητείας από 1/1/2019 έως 30/4/2019