Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων Δήμου Σητείας από 1/1/2018 έως 31/12/2018

15/01/2019 09:46  -  1 αναγνώσεις

Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων Δήμου Σητείας από 1/1/2018 έως 31/12/2018