ΚΕΠ - υποβολή των αιτήσεων για την εισοδηματική ενίσχυση, για το έτος 2019

10/06/2020 11:26  -  1 αναγνώσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή των αιτήσεων για την εισοδηματική ενίσχυση, για το έτος 2019, οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με συνολικό, οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 4.700€ υποβάλλονται πλέον αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση στο Κ.Ε.Π. έως και 29/06/2020.