Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2019 έως 30/9/2019

14/10/2019 09:43  -  1 αναγνώσεις

Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2019 έως 30/9/2019