Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2019 έως 31/8/2019

13/09/2019 10:17  -  1 αναγνώσεις

Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2019 έως 31/8/2019