Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2020 έως 31/7/2020

13/08/2020 14:04  -  1 αναγνώσεις

Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2020 έως 31/7/2020