Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2019 έως 30/6/2019

15/07/2019 10:47  -  1 αναγνώσεις

Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2019 έως 30/6/2019