Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2020 έως 31/5/2020

15/06/2020 14:53  -  1 αναγνώσεις

Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2020 έως 31/5/2020