Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2019 έως 31/5/2019

14/06/2019 14:45  -  1 αναγνώσεις

Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2019 έως 31/5/2019