Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2018 έως 31/5/2018

14/06/2018 11:58  -  1 αναγνώσεις

Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2018 έως 31/5/2018