Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2019 έως 30/4/2019

15/05/2019 09:20  -  1 αναγνώσεις

Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2019 έως 30/4/2019