Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2019 έως 31/3/2019

15/04/2019 09:54  -  1 αναγνώσεις

Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2019 έως 31/3/2019