Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2019 έως 28/2/2019

14/03/2019 10:40  -  1 αναγνώσεις

Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2019 έως 28/2/2019