Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2021 έως 31/1/2021

15/02/2021 14:01  -  1 αναγνώσεις

Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2021 έως 31/1/2021