Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2018 έως 30/11/2018

14/12/2018 09:17  -  1 αναγνώσεις

Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2018 έως 30/11/2018