Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2018 έως 31/10/2018

19/11/2018 10:16  -  1 αναγνώσεις

Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2018 έως 31/10/2018