Ανακοίνωση για ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού

08/05/2019 12:21  -  1 αναγνώσεις

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Σητεία  8 Μαίου 2019

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                              

Δ Η Μ Ο Σ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ                        

                                                                                        ΠΡΟΣ:  Υπόχρεους καταβολής τελών               

                                                                                        παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων

                                                                                        εσόδων καταστημάτων

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

                                      

 Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με κατατεθέν για ψήφιση σχέδιο νόμου, προβλέπεται η δυνατότητα ευνοϊκής ρύθμισης οφειλών προς τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού και συγκεκριμένα, οι οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαι-ωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου.

    Παρακαλούνται  οι υπόχρεοι επαγγελματίες καταβολής τελών παρεπιδημούντων και επί ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων να προσκομίσουν στην υπηρεσία μας τα απαιτούμε-να  στοιχεία  από τις περιοδικές δηλώσεις του ΦΠΑ  και να υποβάλλουν την προβλεπόμενη δήλωση προκειμένου να βεβαιωθεί ταμειακά η οφειλή τους και να υπάρχει η δυνατότη-τα υπαγωγής στη ρύθμιση.

 

Από το Τμήμα Εσόδων του Δήμου Σητείας