ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2020

08/04/2020 12:14  -  1 αναγνώσεις

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού   δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  τριάντα τριών   (33) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2020, ανά Κοινότητα  ως εξής:

Δείτε το σχετικό αρχείο παρακάτω.