ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

07/12/2018 11:27  -  1 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ     

                                                      

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα

του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις 11 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη  και ώρα

13:30, σύμφωνα με το άρθρο  75 παρ.6 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα

παρακάτω  θέματα:

 

1        Περί αιτήματος Κοκκινάκη Κωνσταντίνου  κοπής δένδρου (αροκάριας ) στον οικισμό Πάνω Επισκοπής της Τ.Κ Πάνω Επισκοπής Δήμου Σητείας.

2        Κοπή δένδρου (Φίκος) στον οικισμό Σκοπής  της Τ.Κ. Σκοπής Δήμου Σητείας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ