ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

01/11/2019 13:55  -  1 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                          

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις 5 Νοεμβρίου έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

1. Περί αιτήσεως ΑΦΟΙ ΛΕΛΕΚΑΚΗ ΟΕ παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα για παρουσίαση –

    έκθεση αυτοκινήτων.

2. Βεβαίωση (εσόδου) κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος στην Στέλλα Κωνσταντίνα για την

    λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών για το έτος 2019.

3. Βεβαίωση (εσόδου) κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος στην Καφεσάκη Ελπίδα  για την

    λειτουργία «ΚΑΝΤΙΝΑΣ» για το έτος 2019.

4. Βεβαίωση (εσόδου) κατάληψης χώρου περιπτέρου έναντι πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου

    στον Μετζάκη Μιχαήλ για το έτος 2019.

5. Ορισμός μέλους για την συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ναυαγίων έτους 2020.

6. Ορισμός μέλους για την συγκρότηση επιτροπής χορήγησης ή ανανέωσης αδειών θαλάσσιων μέσων

    αναψυχής έτους 2020. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

         ΑΝΤΩΝΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ