ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

24/12/2019 13:03  -  1 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                          

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις 27 Δεκεμβρίου έτους 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

  1. Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης (Ο.Π.Δ.)

             οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

         ΑΝΤΩΝΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ