ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

04/06/2019 13:50  -  1 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                          

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις  10 Ιουνίου έτους 2019 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 12:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

  1. Έγκριση  πρακτικού της  Επιτροπής  Αξιολόγησης - Κατακύρωση Αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Χ.Ζ.Λ.Σ» 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ